Blij in de klas / iedereen superheld!

doodle-corner Created with Sketch.

Bredabaan 479, 2930 Brasschaat

€ 0 ingezameld

element-dots Created with Sketch.
icon-trophy Created with Sketch.

JAARTHEMA op onze kleuter- en lagere school- IEDEREEN SUPERHELD!!

Kent u dat moment?

Als uw kind u met fonkelende ogen trots vertelt over wat het net gedaan of gezien heeft…Als uw kind u iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft… Als je kinderen ziet genieten van nieuwe mogelijkheden…

Deze momenten hebben iets bijzonders. Uw kind leert zichzelf kennen, zijn talenten! Inzetten op talenten wilt zeggen dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een samenleving: gezin, vriendenkring, school, de “wijde” wereld,…

Onze school zet volop in het verkennen en herkennen van talenten bij zichzelf en bij de anderen. Het gaat er niet om te bewijzen hoe talentvol je wel bent. Wel gaat het om het op gang brengen van van een groeigerichte dynamiek bij onze kinderen! Door verschillende positieve ervaringen krijgen ze de kans om groeiende mogelijkheden bij zichzelf te ontdekken:” Dit is iets wat ik wil! Dit is hoe ik kan groeien!”

Elke 3 weken kruipen enkele leerkrachten in de huid van een held. Zo passeren “ARTY” (held in kunst) , “MOOV” (held in bewegen), “SHERLOCK” (held in denken) , “BRAVE” (held in durf), …

Ieder kind verkent samen met de klasleerkracht en de klasgenootjes elk talent en leert, vertrekkend vanuit het positieve, deze ontdekken in zichzelf en bij anderen, leert deze verwoorden. Elke kind wordt zo verschillende keren in het zonnetje gezet ten opzichte van de school en vooral ten opzichte van zichzelf! IEDEREEN SUPERHELD!!!

In ons 3de leerjaar gaan we nog een stapje verder en introduceerden we “BLIJ IN DE KLAS”!...

Blij in de klas project 3de leerjaar.

Onze school koos voor een aantal redenen voor het Blij in de klas project in het 3de leerjaar, waaronder de wens om élk kind eens in het zonnetje zetten.

Samen kinderen laten groeien vanuit talent staat centraal. Elk kind heeft talenten! Erkenning van dit talent is een belangrijke stap om het welbevinden van de klasgroep en de individuele leerling te vergroten. Als bepaalde vakken in de klas wat moeilijker gaan, is het juist van belang om te zien waar kinderen van nature wél goed in zijn. Dan ontwikkel je een potje veerkracht en versterk je zelfvertrouwen.

Blij in de klas! is een programma met gevarieerde werkvormen waarin zowel kinderen als leerkrachten inzicht krijgen in hun talenten en hoe deze ontwikkeld kunnen worden in de klas. Zo wordt een positief klasklimaat gestimuleerd. Vanuit deze talenten werken ze naar een ‘klasdroom’ toe, een project dat ze samen uit gekozen hebben. De leerkracht gaat haar klas de komende maanden begeleiden in dit project waarbij élk kind kan deelnemen vanuit zijn/haar talent, en dat werkt heel inclusief. Bv de ideeënfontein mag aan de slag om leuke ideetjes te bedenken, de planmaker verwerkt deze tot een duidelijk plan, en zo kan de creatieve maker bijdragen aan de uitwerking hiervan…

Juist in deze tijd is het geestelijk welbevinden van groot belang, en is het zo waardevol als elke leerling en leerkracht kan zeggen: Ik ben ik, leuk hé?!

www.blijmetmijacademie.nu
Blij in de klas!

Deze werking stop niet dit schooljaar maar wordt/is een eigenheid van onze school! Levensnoodzakelijk om stevig in de schoenen te staan en om anderen stevig in hun schoenen te zetten!

IEDEREEN SUPERHELD!