snoezelruimte

doodle-corner Created with Sketch.

Kerkhofstraat 29, 9160 Lokeren

Doel: € 5.000
€ 0
element-dots Created with Sketch.
icon-trophy Created with Sketch.

Wij zijn van plan om op school een snoezelruimte te voorzien waar de kinderen tot rust kunnen komen. Deze ruimte zou een vaste plaats krijgen binnen het project ' buitenruimte' waarbij we de speelplaats gaan ombouwen. Om deze ruimte tot stand te brengen zijn er elk jaar acties die we voeren om geld te verzamelen. De leerkrachten LBV zullen daar hun schouders onder zetten. Het is dus geen project voor komend schooljaar maar op langere termijn. We betrekken ouders, leerlingen en mogelijk externe organisaties om van de snoezellocatie te maken. Zelf willen we ook nog onderzoek doen om op zoek te gaan waaraan deze ruimte moet voldoen en daarvoor gaan we ten rade bij kinderpsychologen, bestaande snoezelruimtes,...