Challenge Day vzw

Challenge Day vzw

Ik schrijf mijn school in!
doodle-corner Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
nose-redman_0 Created with Sketch.

 

Challenge Day

Challenge Day is een dag vol beweging, spelletjes, praatrondes en emotie waarin er sterk rond bewustzijn, gelijkheid en herkenbaarheid wordt gewerkt, daardoor ontstaat op natuurlijke wijze respect en betrokkenheid. Het is een dag waarin jongeren de kans krijgen elkaar écht te leren kennen, om te laten zien wie zij zelf zijn en te ontdekken wie de andere deelnemers werkelijk zijn.

Challenge Day is een concept van één dag en richt zich op jongeren tussen 14 en 21. Het is onder andere bekend van het TV programma ‘Over de Streep’ en de uitzendingen op VTM van Challenge Day Vlaanderen. Tijdens deze workshop gaan de jongeren actief aan de slag met drie hoofdonderwerpen: Bewustwording van eigen gedrag en emoties - Meer begrip voor het gedrag en de emoties van anderen - Respect naar jezelf en anderen. Een Challenge Day creëert een krachtige en solidaire schoolomgeving. Tijdens deze verbindende dag ervaren jongeren aan den lijve dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan dat ze verschillen. Dat resulteert in een veilig gevoel en saamhorigheid, tussen de jongeren onderling én met volwassenen, en leidt onmiddellijk tot een positiever schoolklimaat in het algemeen. Het programma pakt de meest algemeen voorkomende problemen op school aan; vooroordelen, pesten, geweld, buitensluiting, intolerantie en intimidatie. De workshop is afgestemd op circa 100 leerlingen (van ongeveer 14 tot 21 jaar) en circa 25 volwassen deelnemers

Algemene info
  • Geschikt voor secundair onderwijs
  • Geschikt voor buitengewoon onderwijs
  • Duur workshop: 6 tot 7 uur
  • Aantal deelnemers: 40 tot 100 personen
  • Beschikbare datum: 20 september 2019 tot 01 juni 2020
  • Website organisatie: http://www.challengedaybelgium.be/
Praktische info

De workhop dient plaats te vinden in een ruimte van minimaal 15m x 15m en voldoende hoog, bijvoorbeeld in de turnzaal, cafetaria, recreatieruimte, lokale kerk, cultureel centrum etc. De vloer mag geen obsakels hebben zoals een vast podium of pilaren, zodat er een mooie ronde cirkel kan gevormd worden waarbij iedereen elkaar kan zien. Er dienen voldoende stoelen aanwezig te zijn. Om de privacy te bewaken is het belangrijk dat niemand naar binnen kan gluren. Daarom moeten de ramen op ooghoogte worden afgeplakt, zorg er tevens voor dat er geen klassen een turnles hebben naast de zaal waar de Challenge Day plaatsvindt. De ruimte moet twee uur voor en twee uur na de Challenge Day beschikbaar zijn voor de deelnemers. De ruimte moet goed toegankelijk zijn voor de zware boxen en andere spullen (gelijkvloers of eventueel met de lift bereikbaar zijn). De school dient tevens per 4 deelnemende leerlingen, 1 volwassen begeleider te voorzien (leerkracht, zorgleerkracht, medewerkers secretariaat, directie, medewerkers CLB,...). Challenge Day zorgt voor de geluidsinstallatie, een aantal andere benodigdheden dient door de school te worden voorzien: pennen voor iedere deelnemer (deze worden daarna terug bezorgd), flip-over met een 6-tal vellen, stiften, zakdoekjes, flesjes water voor iedere deelnemer, naamsticker voor iedere deelnemer ...

Deze workshop wordt enkel aangeboden aan scholen die nog GEEN Challenge Day hebben georganiseerd.

> Ik schrijf mijn school in