Leer Positief Denken!

Leer Positief Denken!

Ik schrijf mijn school in!
doodle-corner Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
nose-redman_0 Created with Sketch.

 

Leer Positief Denken!

Eendaagse bewezen effectieve training voor leerkrachten lager onderwijs om kinderen positief en oplossingsgericht te leren denken.

'Eigen Baas over je Gedachten! Leer Positief Denken' is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief preventieprogramma voor de lagere school. In zes klassikale lessen leren kinderen van het derde en vierde leerjaar de baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren positief te denken en problemen actief aan te pakken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze training het zelfbeeld van kinderen verhoogt en zorgt dat ze beter om kunnen gaan met negatieve emoties. Tijdens de train-de-trainer worden leerkrachten getraind in dit preventieprogramma en kunnen zij met het het werkboek voor de leerling, de handleiding voor de trainer en het praktische werkmateriaal nadien meteen zelf aan de slag in hun klas.

Algemene info
  • Geschikt voor lager onderwijs
  • Geschikt voor buitengewoon onderwijs
  • Duur workshop: 1 dag (7u)
  • Aantal deelnemers: 1 tot 12 personen
  • Beschikbare datum: september 2019 - juni 2020
  • Website organisatie: www.leerpositiefdenken.be
Praktische info

De training kan zowel intern als extern georganiseerd worden, in overleg met de lesgever. Voor de externe trainingsdagen kan er op individuele basis worden ingeschreven. Interne organisatie: de locatie (maximaal 1 uur effectieve reistijd vanaf Rijmenam) wordt bepaald en verzorgd (laptop, beamer, geluid en internetverbinding) door de school. Minimum 10 en maximum 12 leerkrachten per nascholing zodat er intensief en ervaringsgericht gewerkt kan worden in een kleine, veilige groep. Externe organisatie: De training gaat door in omgeving Rijmenam en wordt verzorgd door de lesgever. Hiervoor kan er op individuele basis worden ingeschreven.

> Ik schrijf mijn school in