NEI TRED vzw
doodle-corner Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
nose-redman_0 Created with Sketch.

 

Weerbaarheidsdialoog: 'Voel je verbonden?!'

(Auto)biografische theatervoorstelling op maat van en geïnspireerd door jongeren, gevolgd door verdiepende en verbindende workshops.

Een artistiek creatief concept geënt op universele thema’s zoals extremisme, discriminatie, echtscheiding, burgerschap, verlies van dierbaren, automutilatie, zelfdoding, vluchten, vriendschap, kind-zijn… Gevolgd door creatieve workshops waarbinnen een veilige, betrouwbare wereld ontstaat die zeer krachtig inzet op verbinding. Zeg maar hét moment waarop de deelnemers aan de slag gaan met opgedane indrukken (gedachten/gevoelens) tijdens de voorstelling ('De Trommelaars' of 'VLUCHTEN'). De plaats waar dat de persoon achter de leerkracht en de leerling geïnspireerd wordt door en te spreken over persoonlijke succesverhalen of tegenslagen (veerkracht). Die menselijke interactie, die vorm van emotionele synergie, is waar alles om draait bij de weerbaarheidsdialoog. Weg van de funeste polarisering tussen individuen of groepen. Maar een kleine zicht – en voelbare samenleving waar men effectief praat met elkaar. Terug naar dé basis, de essentiële elementen in het leven, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, religieuze overtuiging of school – en studiekeuze, etnische of Belgische achtergrond… Een initiatief voor lokale middelbare scholen en het brede netwerk van socioculturele, jeugd - en welzijnsorganisaties. Een samen-leven voor en van identiteiten!

Algemene info
  • Geschikt voor secundair en hoger onderwijs
  • Geschikt voor buitengewoon onderwijs
  • Duur workshop: 4 uur
  • Aantal deelnemers: 40 tot 60 personen
  • Beschikbare datum: september 2019 - juni 2020
  • Website organisatie: www.neitred.be
Praktische info

In het beste geval vindt de weerbaarheidsdialoog, 'De Trommelaars' en 'VLUCHTEN', plaats in een lokaal cultuurcentrum of jeugdcentrum. Die samenwerking juichen we enorm toe, daar het ons lichtplan/technische fiche (qua geluid/belichting én speelvlak) zo goed als volledig ten uitvoering kan brengen. En, als buitenschoolse locatie geeft het de leerlingen/leerkrachten een extra motivatie in de informele sfeer en nieuwe stimulerende omgeving te komen. Indien het om bepaalde reden(en) niet kan, zoeken we samen met de school naar waardevolle alternatieven of andere haalbare oplossingen.

De meeste scholen die voor de weerbaarheidsdialoog kiezen opteren voor optimale verdieping en verbinding door te kiezen voor een dagprogramma. (van 10.00 uur tot 14.00 uur/15.00 uur).

> Ik schrijf mijn school in