Naar het nieuwsoverzicht

28-05-2019

Hoe vergroot je als school het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van je leerlingen? Hier vind je inspiratie!

Rode Neuzen Lab

Dit jaar zamelen we geld in voor schoolprojecten die jongeren meer ruimte geven en inzetten op hun mentale, sociale en fysieke weerbaarheid. We willen zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen stimuleren om projecten te organiseren. Meld je school dus aan als Rode Neuzen School, kies in een latere fase een project waar jouw school geld voor wil inzamelen en dan krijgen jullie van ons alle steun!

 • we plaatsen je school in de kijker op onze website
 • al het geld dat jullie inzamelen met jullie actie is helemaal voor jullie
 • en meer, want je krijgt er nog een financieel extraatje bovenop
 • je mag jezelf officieel een Rode Neuzen School noemen
 • misschien krijgt jouw actie of schoolproject wel extra aandacht in de media

Dat is niet mis, he!
Word dus Rode Neuzen School, ga op zoek naar een tof project en zamel geld in. Zo eenvoudig is het.

Met de voorbeelden hieronder proberen we je alvast wat te inspireren.

Ruimte voor MENTAAL WELBEVINDEN

Een stille ruimte

Een schooldag is druk. In een stille ruimte kunnen leerlingen zich even terugtrekken en ontsnappen aan de prikkels waaraan ze de hele dag worden blootgesteld.

 • Wat?  
  Een gezellige ruimte waar stilte een must is. Het is een plek waar leerlingen zich kunnen afsluiten. 
 • Waar?       
  Een ongebruikt klaslokaal, een zolderruimte, een stilte-caravan op de speelplaats, een groene rustzone.
 • Prijs?         
  Afhankelijk van de uitwerking: 1000 à 1500 euro.
 • Resultaat? 
  Leerlingen kunnen er na een rustpauze weer tegenaan, ze zijn aandachtiger en kunnen zich beter concentreren.

Meer inspiratie

 • Een (groente)tuin die open is voor leerlingen. Wie dat wil kan er de planten water geven of verzorgen om even tot rust te komen
 • Een plaats waar leerlingen aan yoga of meditatie kunnen doen: een zenzolder
 • Een buitenklas om buiten les te geven, tussen het groen
 • Geluiddempende hoofdtelefoons in de klas, refter of op de speelplaats. Zo kunnen leerlingen zich afsluiten van omgevingsgeluiden
 • Gevoelshuisjes op de speelplaats. Leerlingen die verdrietig zijn, kruipen dan even veilig in het verdriethuisje. Wie boos is, kan tot rust komen in het boze huis
 • Een gsm-vrije ruimte waarin leerlingen even unplugged zijn
 • Een groene kamer, een lokaal vol planten en groen waarin leerlingen zich kunnen terugtrekken

Wat hebben de leerlingen op jouw school nodig om zich mentaal beter in hun vel te voelen? Misschien broeden jullie al lang op een geweldig project, maar hadden jullie het geld niet om dat plan uit te voeren? Dit is jullie kans! Wat denk je?

Wij worden een Rode Neuzen School!

Stille ruimte

 

Ruimte voor SOCIAAL WELBEVINDEN

Leerlingen kennen zichzelf niet altijd goed, of zien hun eigen talenten niet. Ze voelen zich alleen met een probleem of twijfelen. Dankzij coaching leren ze zichzelf beter kennen en ontdekken ze de kracht van de hulp van anderen.

'Over de Streep' – coaching 

 • Wat?          
  Over de Streep: Een witte streep verdeelt een grote ruimte in twee delen. Leerlingen krijgen uitspraken te horen en stappen letterlijk over de streep als reactie. Leerlingen kunnen mekaar ook over de streep trekken. Ze tonen elkaar ook wat bij hen  speelt en stellen zich open voor elkaar.
 • Waar? 
  In de turnzaal, in de refter, op locatie
 • Prijs?         
  Een sessie ‘Over de streep’ kost 3500 euro
 • Resultaat? 
  Ze voelen zich meer verbonden en ondersteunen elkaar.
  Leerlingen krijgen meer begrip voor elkaar.

'De Conflixers' – coaching 

 • Wat?          
  Conflixers zijn vrijwillige scholieren die ervoor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op hun school, die de handen uit de mouwen steken tegen pesten, uitsluiten en polariseren. Die moeite doen voor elkaar. scholieren steunen scholieren.
 • Waar? 
  Op school
 • Resultaat? 
  Een school waar er samen met leerlingen een visie wordt ontwikkeld over hoe ze het welbevinden van iedereen op school kunnen verbeteren en die werk maken van een echt anti-pestbeleid. Een plek waar leerlingen zelf de handen uit de mouwen kunnen steken en elkaar ondersteunen. Waar iedereen zichzelf kan zijn en er respect is voor elkaar. 

Meer inspiratie

 • Rots- en watertraining: leerlingen leren hun impulsen beheersen en worden weerbaarder
 • Een hangruimte waar leerlingen letterlijk samen kunnen hangen
 • Een babbelbox, een gezellige ruimte waar leerlingen met elkaar kunnen zitten en babbelen
 • Een dag per week/per maand is een gsm-loze dag. Tijdens de pauzes zijn er toffe activiteiten
 • Verschillende culturen samenbrengen voor een babbel, een hapje of om van elkaar te leren in een Bar International

Inspireren, dat willen wij doen. Maar jij weet natuurlijk als beste wat jouw leerlingen nodig hebben om zich sociaal goed te voelen. Nu heb je de kans om eindelijk dat ene project uit te voeren. Organiseer een actie voor Rode Neuzen Dag 2019 en gebruik het ingezamelde geld om jullie dromen werkelijkheid te maken. En het sociaal welbevinden van jullie leerlingen te verhogen.

> Wij worden een Rode Neuzen School!

Coaching

 

Ruimte voor FYSIEK WELBEVINDEN

Soepkar

Een gezonde geest begint met een gezond lichaam. Elke week krijgen leerlingen een gratis portie vitamines op school.

 • Wat?          
  Elke week komt de lokale soepkar langs op school. Wie wil, krijgt gratis een beker soep.
 • Waar?        
  Er zijn veel lokale soepleveranciers die met een kleine wagen of bakfiets op de speelplaats kunnen staan. Jullie kunnen de soep ook warm laten leveren en ze nadien zelf uitdelen in de refter. Leerlingen brengen eigen (herbruikbare) bekers mee, of  de school voorziet ze.
 • Prijs?         
  50 eurocent per portie soep
 • Resultaat?
  Leerlingen krijgen gezonde, verse soep vol vitaminen en samen eten is relatiebevorderend.

Meer inspiratie

 • Een estafetteparcours of een fit-o-meter met opdrachten om leerlingen te stimuleren meer te bewegen
 • Een crossfit-pakket om uit te lenen tijdens de speeltijd

Een gezonde geest hoort thuis in een gezond lichaam. Ban broodjes uit de refter, vervang frisdrankautomaten of – waarom niet – plant fruitbomen op de speelplaats. Leerlingen zullen je dankbaar zijn voor de extra zuurstof en vitamientjes! Wat denk je?

> Wij worden een Rode Neuzen School!

Soepkar

 

Ruimte voor CREATIVITEIT

Schoolradio

Muziek verzacht de zeden. En zelfgemaakte muziek doet dat nog meer. Met een eigen schoolradio krijgen muzikale leerlingen de kans om hun talent in de kijker te zetten. Wie een muzikale ontdekking doet, kan die delen met medeleerlingen.

 • Wat?          
  Leerlingen maken een eigen radioshow tijdens de schoolpauzes. Een dj, leerling of leerkracht maakt een playlist, praat een heus radioprogramma aan mekaar of interviewt leerlingen. Wie wil kan zelf muziek spelen.
 • Waar?        
  Een leeg lokaal (of bergruimte) kan dienen als radiostudio. Een (mobiele) studio op de speelplaats brengt de schoolradio nog dichter bij de leerlingen.
 • Prijs?         
  Mengpaneel, microfoon, luidsprekers en een mobiele studio kosten samen zo'n 2000 euro.
 • Resultaat? 
  De sfeer op de speelplaats verbetert en soms ontluiken (onverwachte) talenten bij leerlingen.                

Meer inspiratie

 • Een sterrenjacht waarbij leerlingen de kans krijgen om hun talent te tonen aan ouders en medeleerlingen. Wie wil kan tijdens de middagpauzes oefenen of begeleiding krijgen
 • School-tv: leerlingen kunnen via een streamingdienst filmpjes bekijken van elkaar
 • Een crea-atelier met knutselmateriaal dat vrij gebruikt mag worden, eventueel gekoppeld aan creatieve workshops tijdens de pauzes
 • Een secret container op de speelplaats. Daarin kunnen leerlingen in het geheim aan een project werken. Na een maand gaat de container open en kan iedereen het resultaat zien
 • Muziekinstrumenten om uit te lenen tijdens de pauze
 • Het witte kot, een leeg lokaal met witte muren. Na een maand worden de muren terug witgeschilderd en kan er opnieuw getekend, geschilderd, gekleurd, gekribbeld en geschreven worden

‘Elk kind is een kunstenaar. De grootste uitdaging is er een te blijven als je groot bent’, zei Picasso ooit. Stimuleer de creativiteit van je leerlingen, moedig hen aan hun talenten te ontwikkelen in een stimulerend creatief project. Wat denk je?

> Wij worden een Rode Neuzen School!

Schoolradio