Naar het nieuwsoverzicht

08-02-2021

Tips tegen pesten

Sarah Van Gysegem

5 tot 12 februari staat in teken van de Vlaamse Week Tegen Pesten. Deze blijft uiterst belangrijk, want maar liefst 1 op de 6 kinderen/jongeren wordt geconfronteerd met pesterijen. Maar wat is pesten nu eigenlijk? Pesten is een aanhoudend schadelijk gedrag van één of meerdere personen. Het enige doel ervan is om anderen te kwetsen. Dit kan zowel online als offline gebeuren/met woorden of daden. De schade die pestgedrag aanricht is vaak enorm. 

Rode Neuzen Dag sprak met Sarah Van Gysegem - opvoedingscoach bij de Gezinsbond - over pesten en over wat je kan doen als je zelf gepest wordt of iemand in jouw omgeving (broer, zus, dochter, zoon, vriend(in), leerling...). Hieronder zetten we haar tips even op een rijtje:

Help, ik word gepest! 

Hoe bang of machteloos je je ook voelt, blijf er niet mee zitten en denk vooral niet dat het jouw schuld is. Meld dat je gepest wordt en praat erover met iemand die je vertrouwt: een vriend(in) of iemand van je familie bijvoorbeeld. Wanneer je op school gepest wordt, neem je best zo snel mogelijk iemand van de school in vertrouwen. Zij kunnen dan samen met jou de juiste stappen zetten om het pesten te doen stoppen.

Mijn vriend of vriendin wordt gepest

Laat gepeste vrienden voelen dat ze er niet alleen voor staan, luister naar hun verhaal en steun hen. Als je dat ziet zitten, kan je openlijk opkomen tegen het pesten en met de pester(s) gaan praten. Meld samen het pesten bij iemand die jullie vertrouwen.

Een leerling uit mijn klas wordt gepest (tips voor leerkrachten)

Knoop om te beginnen een gesprek aan met de gepeste leerling. Luister naar de feiten, maar vraag ook hoe hij of zij zich voelt. Weten en voelen dat je niet alleen staat, dat iemand oog en oor heeft voor jou, is ontzettend belangrijk voor het zelfbeeld van de gepeste jongeren.

Pols ook eens naar wat er vroeger zoal gebeurd is, en achterhaal hoe de groep in elkaar zit. Pestsituaties ontstaan niet van de ene dag op de andere. Luister op een actieve manier, laat je eigen oordeel achterwege en geef de leerling de tijd om zijn of haar verhaal te doen en stoom af te laten.

Probeer zicht te krijgen op de situatie en vraag tenslotte wat de leerling verwacht.

Grijp na het gesprek met de gepeste leerling zo snel mogelijk in. Zet de pesters en het slachtoffer niet meteen samen, maar ga eerst praten met de pesters. Confronteer hen met wat ze doen en vertel er meteen bij dat dit niet kan, dat het moet stoppen. Doe dit ook als je het pesten 'live' opmerkt: laat het nooit zomaar voorbijgaan. 

Zoek uit hoe je de situatie kunt herstellen en hoe de band en het vertrouwen tussen de verschillende partijen (pesters, slachtoffers én omstaanders) hersteld kan worden. Een klasgesprek of een groepsspel kunnen hier zeker bij helpen.

Sommige scholen leiden leerlingen op om conflicten tussen leeftijdgenoten te helpen oplossen. Zo'n ‘vertrouwensleerling’ kan een gesprek begeleiden en de pester en het slachtoffer helpen om samen een oplossing te vinden die voor hen werkt.

Gaat het om ernstige feiten? Geef dan zeker feedback aan de ouders van het slachtoffer.

Wat kan je als ouder doen?

Het is voor jongeren niet makkelijk om met een pestverhaal naar buiten te komen, dus let op signalen en breng het onderwerp af en toe zelf ter sprake. Vertelt je kind dat het gepest wordt, ga dit dan zeker niet minimaliseren. ‘Het gaat wel over’ klopt niet, het wordt vaak alleen maar erger en intussen is het nefast voor het zelfbeeld. Geef een luisterend oor, vertel dat niemand het verdient om gepest te worden en verzeker je zoon of dochter dat het niet aan hem of haar ligt. Neem samen contact op met de school of met een vertrouwenspersoon die voor een verdere aanpak kan zorgen.

Meer info? Check zeker volgende sites: