Over Rode Neuzen Dag

doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
doodle-corner Created with Sketch.

Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. De voorbije edities zette Rode Neuzen Dag zich in voor de weerbaarheid van onze jongeren. Rode Neuzen Dag is momenteel volop plannen aan het maken, projecten aan het voorbereiden om heel Vlaanderen te sensibiliseren voor #generationstronger.

Over Rode Neuzen

Samen met heel Vlaanderen zamelden we tijdens de voorbije edities van Rode Neuzen Dag geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scholen. Vorige editie 2020 lag de nadruk iets minder op het inzamelen van fondsen, maar des te meer op het ondersteunen van jongeren. De voorbije jaren legden we steeds de nadruk op mentaal welbevinden en dat bleek door corona meer dan ooit nodig!

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan Rode Neuzen Dag. Hoe? Heel simpel: door toffe acties te organiseren en zo geld in te zamelen voor het Rode Neuzen Fonds. 

Dat Rode Neuzen Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting(KBS), een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Zij zorgden ervoor dat het geld opnieuw terechtkomt bij onder andere scholen en organisaties, die het op hun beurt investeren in mentaal welzijn van jongeren.

Red Nose Day – onze inspiratie!

doodle-thunder Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
Red Nose Day – onze inspiratie!

Rode Neuzen Dag mag dan stilaan een begrip worden in Vlaanderen, in Groot-Brittannië is Red Nose Day al langer een groot feest. De liefdadigheidsorganisatie Comic Relief zamelt sinds 1988 geld in met leuke humoristische acties en – natuurlijk – rode neuzen. Allemaal bedoeld om onze wereld wat mooier te maken. En dat is precies wat wij ook willen doen met Rode Neuzen Dag.

Red Nose Day is ons voorbeeld en inspireert ons. Daarom gaat een deel van het geld van Rode Neuzen Dag naar de internationale projecten van Comic Relief.

MENTAAL ÉN FYSIEK WELBEVINDEN?

doodle-wiggle Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.

Elk project dat het lichamelijk en mentaal welbevinden van jongeren kan verbeteren, verdient onze steun. Want uit onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. En door die problemen verlaten heel wat jongeren vroegtijdig de schoolbanken, spijbelen ze of komen in een depressie terecht.

Daarnaast voelen veel jongeren zich ook lichamelijk niet goed in hun vel.

Door hen gratis laagdrempelige professionele begeleiding aan te bieden en projecten te steunen die hun welbevinden vergroten, kunnen we veel jongeren helpen.

MENTAAL ÉN FYSIEK WELBEVINDEN?

Wat gebeurde er met het ingezamelde geld van de voorbije jaren?

doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
doodle-wiggle Created with Sketch.

2015

We verdeelden het ingezamelde geld over 26 Vlaamse organisaties die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen.

2016

We richtten we vijf OverKop-huizen op. Dat zijn plekken waar jongeren gemakkelijk terechtkunnen voor snelle professionele hulp. Een deel van het ingezamelde geld ging ook naar andere organisaties die jongeren begeleiden op vlak van mentaal welbevinden.

2017

Er was geen Rode Neuzen Dag in 2017, maar wie wilde kon nog wel een actie op poten zetten om geld in te zamelen. Dat geld telden we bij de opbrengsten van 2018.

2018

In dat jaar focusten we al op scholen, want ook daar hebben heel wat jongeren behoefte aan psychologische ondersteuning. Met de ingezamelde fondsen konden we meer dan 400 000 leerlingen helpen.

MEER OVER RODE NEUZEN DAG 2018

2019

De opbrengst van Rode Neuzen Dag 2019 ging enerzijds naar projecten van Rode Neuzen Scholen en anderzijds naar andere projecten die de weerbaarheid van jongeren versterken (zoals de OverKop-huizen en wetenschappelijk onderzoek).

2020

Corona zorgde ervoor dat Rode Neuzen Dag er in 2020 iets anders dan anders uitzag. Geen Sportpaleisoptreden, geen grote events op scholen, geen verkoop van Rode Neuzen en goodies op schoolfeesten of andere plaatsen met veel volk. De focus lag dit jaar minder op het inzamelen van geld, maar des te meer op het ondersteunen van jongeren,
onder andere via de Rode Neuzen (k)Uur eind november 2020.