Privacyverklaring

Laatste update: 06/09/2019

Deze PRIVACYVERKLARING is van toepassing op de website www.rodeneuzendag.be, beheerd door DPG Media NV en beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt door DPG Media ("DPG Media België" of "wij"/"we"/"ons") in het kader van de Rode Neuzen Dag.

De contactgegevens van DPG Media België zijn als volgt:

DPG Media NV, met maatschappelijke zetel op dit adres: Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02 255 32 11, Email: privacy@dpgmedia.be

Zoals we hierna verder uitleggen, verzamelen wij gegevens over jou wanneer je je registreert op www.rodeneuzendag.be of via deze website gegevens verstuurt. We raden je daarom aan deze PRIVACYVERKLARING grondig te lezen.

1. Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Basisgegevens en andere persoonsgegevens

Wij bewaren jouw voornaam, naam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente), e-mailadres, geboortedatum (hierna “Basisgegevens”) en andere persoonsgegevens die je opgeeft als je je registreert op www.rodeneuzendag.be. Bij de registratieprocedure geven we aan of de gevraagde informatie verplicht is of niet. Soms zijn de Basisgegevens verplicht en kan je de registratieprocedure niet voltooien als je de gevraagde informatie niet invult.

 • Betaalgegevens

Als er een betaling gebeurt, laten wij – via de partij die namens ons de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) betaling.

 • Informatie over jouw gebruik van website

Wij verzamelen login-data. Dit betekent dat wij bijhouden wanneer je in- en uitlogt op de website.

 • Informatie naar aanleiding van contact met jou

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je contact opneemt met ons in het kader van de Rode Neuzen Dag. We houden het bijvoorbeeld bij als je een vraag stelt via e-mail of op een andere manier contact met ons opneemt via de website.

 • Cookies

We verzamelen bepaalde persoonsgegevens aan de hand van cookies. Meer informatie over cookies (welke cookies we gebruiken, waarom we dat doen en hoe je cookies kan beheren), lees je in onze COOKIEVERKLARING.

2. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

 • Ze zijn noodzakelijk om de overeenkomst tussen ons uit te voeren

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Dankzij die gegevens kunnen we

 • jouw actie promotioneel ondersteunen
 • je Rode Neuzen bezorgen
 • jouw vragen beantwoorden over Rode Neuzen dag.

Ga je niet akkoord met deze overeenkomst, dan kunnen wij jou helaas niet ondersteunen bij je actie of de verkoop van Rode Neuzen.

 • We verzamelen die gegevens op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens gebeurt vanuit ons legitiem belang om de Rode Neuzen Dag te promoten.
We verwerken in dat verband jouw persoonsgegevens

 • om jou te contacteren voor een volgende Rode Neuzen Dag
 • om onze rechten te beschermen, waaronder de handhaving van onze PRIVACYVERKLARING en van onze GEBRUIKSVOORWAARDEN
 • om jouw naam en voornaam, de naam van je actie, het type actie, de naam van jouw organisatie en het ingezamelde bedrag bekend te maken op de Rode Neuzen Dag slotshow van VTM, tenzij je aangeeft dit liever niet te willen.
 • Op grond van een wettelijke verplichting

In bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken. Dat is bijvoorbeeld zo voor het afleveren van fiscale attesten voor giften.

3. Het doorgeven van jouw persoonsgegevens

 • We geven je gegevens door aan Belfius en de Koning Boudewijnstichting

We geven jouw gegevens door aan Belfius en de Koning Boudewijnstichting. Dat doen we voor de praktische afhandeling van de Rode Neuzen Dag en de uitreiking van fiscale attesten.

 • We geven je gegevens door aan leveranciers

We werken samen met andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners. Zij voeren diensten uit namens ons zoals de levering van de Rode Neuzen of het beheer van de website.

 • We geven je gegevens door bij zakelijke overdrachten

We behouden ons het recht om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook, gegevens over te dragen. Daaronder vallen ook jouw persoonsgegevens, als de ontvangende partij ermee instemt om die persoonsgegevens te verwerken volgens onze PRIVACYVERKLARING.

 • Wat als je informatie deelt op of met sociale media en sociale plug-ins?

Met onze functies voor socialenetwerksites kan je informatie delen.
  De website bevat sociale plug-ins, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Instagram
 • Google+.

Daardoor kun je op deze platforms informatie delen. Deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, daarom gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en hun privacyverklaring.

Door je op de website www.rodeneuzendag.be aan te melden via socialenetwerksites, deel je bepaalde informatie met deze derden.

 • Geven we je gegevens internationaal door?

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 • We hechten belang aan de beveiliging van je persoonsgegevens

Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures. Zo kunnen we jouw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

De persoonsgegevens die je met ons deelt bewaren we op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.                  

  Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord waarmee je jouw account en persoonsgegevens beschermt, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, moet je uit te loggen voordat je de website verlaat. Dat om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

 • Hoe lang bewaren we je gegevens?

We houden jouw gegevens bij voor de duur van de Rode Neuzen Dag waarvoor je bent ingeschreven en tot de start van de volgende Rode Neuzen Dag.

4. Op welke manier verzamelen we persoonsgegevens?

 • Gegevens die je aan ons meedeelt

Wil je deelnemen aan de Rode Neuzen Dag door Rode Neuzen te verkopen of een actie te organiseren, dan zal je eerst een account moeten aanmaken. Bij het aanmaken van deze account zijn je Basisgegevens verplicht.

We verzamelen ook gegevens als je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld als je een e-mail stuurt met vragen over de Rode Neuzen Dag.

 • Gegevens op basis van jouw gebruik van de website

We verzamelen gegevens over je inloggedrag op de website (als je in- en uitlogt). Daarnaast gebruiken we cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Meer informatie over cookies (welke cookies wij verzamelen, voor welke doeleinden we dat doen en hoe je deze kan beheren) lees de COOKIEVERKLARING.

 • Gegevens die we van derden verkrijgen

Als je een account aanmaakt op de website, heb je de mogelijkheid om in te loggen via jouw account van een socialenetwerksite. Zo halen wij gegevens binnen via jouw profiel op die socialenetwerksite (enkel identificatiegegevens). Gegevens zoals je lijst met vrienden of je gebruik van de socialenetwerksite halen we niet binnen.

5. Wat zijn jouw rechten?

 • Je gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren

Als je aanmeldt op de website kan je profiel gemakkelijk beheren.

We raden je aan om regelmatig te controleren of jouw persoonsgegevens nog correct zijn. Is dat niet meer het geval, dan kan je die zelf op elk moment aanpassen. 

 • Je rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Wij informeren jou graag over jouw rechten in het kader van ons gebruik van jouw persoonsgegevens.

 • Recht van toegang

Je hebt het recht om informatie te krijgen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We geven je daar ook de toegang toe.

 • Recht van verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Is de informatie die wij over jou bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd, laat je ons dat weten. Een aantal van die gegevens zal je zelf kunnen aanpassen via je profielpagina. Wil je andere aanpassingen laten doen, contacteer je ons via de contactgegevens bovenaan dit document. We passen deze informatie aan of verwijderen ze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

 • Recht van wissing

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens te laten wissen.

Dat is bijvoorbeeld zo als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens hebt ingetrokken, de gegevens onterecht verwerkt zijn, omwille van een wettelijke verplichting of als het leveren van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen op toestemming is gebaseerd.

 • Recht van beperking

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat is bijvoorbeeld zo

 • als de persoonsgegevens volgens jou niet correct zijn, gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan
 • als de verwerking onrechtmatig is maar je de data niet wil laten wissen
 • als jij van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

Jouw persoonsgegevens blijven in deze gevallen wel bewaard, maar worden door ons enkel nog gebruikt in beperkte gevallen (bijvoorbeeld na jouw toestemming of als noodzakelijk is voor onze verdediging in rechte).

 • Recht van bezwaar                            

In een aantal gevallen heb je het recht om bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  Hoe we je daarover kunnen contacteren kan je bijwerken in je Rode Neuzen Dag-account.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te krijgen. Je kan er dan ook voor kiezen om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Is de verwerking op toestemming gebaseerd, dan kan je jouw toestemming te allen tijde intrekken.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

6. Wijziging van de PRIVACYVERKLARING

Als wij veranderingen aan de PRIVACYVERKLARING doen en deze openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document. We vertellen je ook wat we wijzigden.

Doen we belangrijke aanpassingen aan de PRIVACYVERKLARING of in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, brengen wij je op de hoogte. Dat doen we door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je op de hoogte te brengen via e-mail.

7. Divers

Op deze PRIVACYVERKLARING is Belgisch recht van toepassing.
 Geschillen met betrekking tot deze verklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel.