Rode Neuzen Dag 2018

doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
doodle-corner Created with Sketch.

In 2018 steunden we met Rode Neuzen Dag schoolprojecten die het mentaal welzijn van leerlingen verbeterden. Welke acties jullie deden en waar de opbrengst naartoe ging, lees je op deze pagina.

Header Image

Bedankt Vlaanderen!

doodle-thunder Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.

Rode Neuzen Dag 2018 was een succes!

We verkochten met z'n allen in 2018 maar liefst 309.241 Rode Neuzen en organiseerden 2.653 acties in Vlaanderen. 470 scholen registreerden zich als Rode Neuzen School.

En wat dat opleverde? Dat zie je in het videofragment hieronder!

nose-fredraket_0 Created with Sketch.

2018 in cijfers

doodle-wiggle Created with Sketch.
doodle-corner Created with Sketch.
309.241
Neuzen verkocht
2.653
Acties gestart
470
Rode Neuzen Scholen
Group 22 Created with Sketch.

Besteding van 2018

doodle-thunder Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
49 %
22 %
12 %
10 %
7 %

Rode Neuzen Scholen 2018

doodle-wiggle Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.

In 2018 steunde Rode Neuzen Dag verschillende Rode Neuzen Scholen met het realiseren van schoolprojecten die inzetten om het mentaal welzijn van de leerlingen te verbeteren.

nose-redman_0 Created with Sketch.
nose-caramascara_0 Created with Sketch.

Geldenaaksebaan 335, 3001 HEVERLEE

UCLL
icon-university Created with Sketch.
nose-blijebarry_0 Created with Sketch.
nose-froufrou_0 Created with Sketch.

Hogeschool UCLL

 
Rode Neuzen School 2018

Waarom een Rode Neuzen School worden? 

Het welzijn van onze studenten staat centraal op onze hogeschool. Meewerken aan Rode Neuzen Dag ligt in lijn met deze keuze. We hebben al een heel begeleidingsaanbod voor onze studenten.

Acties Rode Neuzen Dag 2018

Welke acties organiseerden Hogeschool UCLL tijdens Rode Neuzen Dag 2018? 

Er werden zowel acties van studenten voor geldinzameling georganiseerd als een aanbod voorzien voor personeel dat onze studenten in de eerste lijn ondersteunt, namelijk eerste hulp bij psychische klachten, als een wel-in-je-vel event ...

Projectsteun Rode Neuzen Dag 2018

Hoe gaat het Hogeschool UCLL de steun van het Rode Neuzen Fonds inzetten om leerlingen die het mentaal wat moeilijker hebben te helpen?

We willen een plaats inrichten waar de leerlingen tot rust kunnen komen.

Stationsstraat 12 B, 8930 MENEN

Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas
icon-university Created with Sketch.
nose-blijebarry_0 Created with Sketch.
nose-froufrou_0 Created with Sketch.

Rode Neuzen School Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas

Rode Neuzen School 2018

Waarom een Rode Neuzen School worden? 

We merken dat onze leerlingen wel eens nood hebben aan een veilige, rustige plaats. Daarnaast zijn wij leerlingen en een leerkracht verloren aan zelfdoding.

Acties Rode Neuzen Dag 2018

Welke acties organiseerden Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas tijdens Rode Neuzen Dag 2018? 

Onze school heeft een Stipit-actie georganiseerd. leerlingen verkochten m&m's en pannenkoeken om geld op te brengen, leerlingen ondertekenden het manipest en kregen stippen op hun hand als teken dat ze tegen pesten zijn. Op het einde organiseerden we een apotheose met ballonnen waarop een antipest-boodschap stond.

Daarnaast hadden we ook een muziekcaravan op de sleeplaats. De leerlingen vroegen liedjes aan voor elkaar met een positieve boodschap. De liedjes werden tijdens Rode Neuzen Dag 2018 afgespeeld.

Projectsteun Rode Neuzen Dag 2018

Hoe gaat het Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas de steun van het Rode Neuzen Fonds inzetten om leerlingen die het mentaal wat moeilijker hebben te helpen?

We willen een plaats inrichten waar de leerlingen tot rust kunnen komen.

Fabiolalaan 2, 8930 MENEN

Sint-Jorisschool Menen
icon-university Created with Sketch.
nose-blijebarry_0 Created with Sketch.
nose-froufrou_0 Created with Sketch.

Rode Neuzen School Sint-Jorisschool Menen

Rode Neuzen School 2018

Waarom een Rode Neuzen School worden? 

Veel leerlingen gaan langs bij het ILB (Interne Leerlingen Begeleiding) omdat ze het moeilijk hebben. Dit kan zijn omwille van een thuissituatie of een situatie die zich voordeed op school. Ook in de groep waarin we les geven merken we dat veel leerlingen toch met zware problemen te maken hebben.

Acties Rode Neuzen Dag 2018

Welke acties organiseerden de Sint-Jorisschool Menen tijdens Rode Neuzen Dag 2018? 

Onze school organiseerde tijden Rode Neuzen Dag 2018 verschillende acties:

  • Rostjesactie: zoveel mogelijk rostjes inzamelen per klas
  • Verkoop van rode snoepjes: over de middag verkochten de leerlingen van de leerlingenraad rode snoepjes
  • Verkoop van rode neuzencakejes: de leerlingen van 4STW maakten cakejes zoals red velvet en lachende koekjes, om deze dan te verkopen tijdens het oudercontact
  • Verkoop van Gekke hoeden: de leerlingen van 4STW verkochten ook gekke hoeden die ze maakten tijdens de les IO
Projectsteun Rode Neuzen Dag 2018

Hoe gaat de Sint-Jorisschool Menen de steun van het Rode Neuzen Fonds inzetten om leerlingen die het mentaal wat moeilijker hebben te helpen?

We willen een mobiele koffer maken waar we enorm veel verschillend didactisch materiaal willen insteken. Films, muziek, spelletjes ... Allemaal materiaal waarmee een leerkracht in gesprek kan gaan met leerlingen, leerlingen met leerlingen, leerlingen met derden, ... We willen het onderwerp bespreekbaar maken en het taboe doorbreken. De koffer zal bruikbaar zijn voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 7de jaar.

Theofiel Reynlaan 13, 2640 MORTSEL

MORTSEL TEN DORPE
icon-university Created with Sketch.
nose-blijebarry_0 Created with Sketch.
nose-froufrou_0 Created with Sketch.

Rode Neuzen School Mortsel Ten Dorpe

Rode Neuzen School 2018

Waarom een Rode Neuzen School worden? 

Wij vinden het welbevinden van onze leerlingen enorm belangrijk en willen het taboe doorbreken rond psychologische begeleiding.  

Acties Rode Neuzen Dag 2018

Welke acties organiseerden de school Mortsel Ten Dorpe tijdens Rode Neuzen Dag 2018? 

Tijdens de campagne van Rode Neuzen Dag heeft onze school Rode Neuzen verkocht. 

Projectsteun Rode Neuzen Dag 2018

Hoe gaat de school Mortsel Ten Dorpe de steun van het Rode Neuzen Fonds inzetten om leerlingen die het mentaal wat moeilijker hebben te helpen?

Met de steun van het Rode Neuzen Fonds willen we didactisch materiaal aankopen om de leerlingen nog meer mentaal te kunnen ondersteunen. Verder willen we ook investeren in andere projecten zoals bijscholingen.

Hertoginstraat 124, 2300 TURNHOUT

BS Kameleon
icon-university Created with Sketch.
nose-blijebarry_0 Created with Sketch.
nose-froufrou_0 Created with Sketch.

Rode Neuzen School BS Kameleon

Rode Neuzen School 2018

Waarom een Rode Neuzen School worden? 

Als warme school willen we in nauwe samenwerking met ouders, kinderen opvoeden die zich goed in hun vel voelen en die over de nodige basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als veerkrachtige en competente burgers waar we fier op kunnen zijn.

Acties Rode Neuzen Dag 2018

Welke acties organiseerden BS Kameleon tijdens Rode Neuzen Dag 2018? 

Een project met clown tijdens het grootouderfeest, gekoppeld aan een pannenkoekenparty gaf ons de kans om Rode Neuzen Dag op een leuke en kindvriendelijke manier concreet en bespreekbaar te maken, aangepast aan de verschillende leeftijden van onze kinderen. We verkochten rode neuzen en betrokken vele ouders en grootouders.

Projectsteun Rode Neuzen Dag 2018

Hoe gaat het BS Kameleon de steun van het Rode Neuzen Fonds inzetten om leerlingen die het mentaal wat moeilijker hebben te helpen?

Op de speelplaats van de kleuterschool en de lagere school willen we gevoelshuisjes bouwen waar alle kinderen voor elke emotie een plekje kunnen vinden. Emoties krijgen taal.

Begonialaan 34, 2400 MOL

Campus Het Spoor
icon-university Created with Sketch.
nose-blijebarry_0 Created with Sketch.
nose-froufrou_0 Created with Sketch.

Rode Neuzen School Campus Het Spoor

 
Rode Neuzen School 2018

Waarom een Rode Neuzen School worden? 

We zetten als school sterk in om een persoonlijke aanpak en zorg voor onze leerlingen. We hebben een uitgebreid team van leerlingbegeleiders en bieden begeleiding op maat.  

Acties Rode Neuzen Dag 2018

Welke acties organiseerden Campus Het Spoor tijdens Rode Neuzen Dag 2018? 

Sponsorloop: de leerlingen van de 1ste graad lieten vooraf toertjes sponsoren door familie en vrienden en liepen dan deze afstand

Projectsteun Rode Neuzen Dag 2018

Hoe gaat Campus Het Spoor de steun van het Rode Neuzen Fonds inzetten om leerlingen die het mentaal wat moeilijker hebben te helpen?

Enerzijds willen we een speleotheek aanleggen met spelen waarmee leerkrachten in hun klassen aan de slag kunnen rond deze thema's. Daarnaast gaan we onze leerkrachten een externe vorming aanbieden rond verbondenheid

Onze partners van 2018

doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
doodle-wiggle Created with Sketch.

Initatiefnemers

Partners