GO! basisschool Het Egeltje - Rode Neuzen School 2018

Boudewijnlaan 15 2, 2490 BALEN

Freinetschool De Klimboom
icon-university Created with Sketch.
nose-blijebarry_0 Created with Sketch.
nose-froufrou_0 Created with Sketch.

Freinetschool De Klimboom

Rode Neuzen School 2018

Waarom een Rode Neuzen School worden? 

Alles start in onze school vanuit het welbevinden. Als een kind zich niet goed voelt, komt het niet tot leren. Anderzijds is het ook onze taak om kinderen aan te leren om hun gevoelens te verwoorden, helpen te zoeken naar mogelijke oplossingen,... Wanneer je als kind leert om aan de slag te gaan met je emoties en gevoelens en hierover leert communiceren zal je een sterkere volwassene kunnen worden.

Acties Rode Neuzen Dag 2018

Welke acties organiseerde Freinetschool De Klimboom tijdens Rode Neuzen Dag 2018? 

Een speelplaats moet een goed evenwicht bieden tussen uitdaging en ontspanning. We willen dat onze leerlingen hun hoofd echt kunnen leegmaken tijdens deze momenten. Sommige kinderen houden van actieve ontspanning, anderen trekken zich liever rustig terug met een boekje. Om iedereen een gepaste manier van ontspanning te geven, investeren we graag in onze speelplaatswerking. De rol van de leraar is op de speelplaats even belangrijk dan in de klas. Daarom willen we onze leerkrachten bijscholen rond het geven van feedback en geweldloze communicatie.

Projectsteun Rode Neuzen Dag 2018

Hoe gaat Freinetschool De Klimboom de steun van het Rode Neuzen Fonds inzetten om leerlingen die het mentaal wat moeilijker hebben te helpen?

We investeren in materiaal om de verschillende hoeken (activiteit en rust) verder vorm te geven. Met dit projectgeld zullen we onder andere onze leescaravan op de speelplaats inkleden en voorzien van een heleboel (voorlees-)boeken. Anderzijds willen we ook inzetten op bijscholing en onze leerkrachten meenemen in het verhaal van geweldloze communicatie en het geven van gerichte feedback. Op die manier kunnen we dit aan onze kinderen ook aanleren, een herstelmuur zal hiervan het eerste concrete voorbeeld zijn.

Freinetschool De Klimboom