Rode Neuzen Dag SERGIO WEDSTRIJDREGLEMENT – dd 30/10/2019

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Rode Neuzen Dag Sergio’, hierna genoemd ‘Rode Neuzen Dag Sergio’, wordt georganiseerd door DPG MEDIA NV, hierna genoemd DPG MEDIA met zetel te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van DPG MEDIA.

2. Periode

De wedstrijd start op woensdag 30 oktober 2019, 22u55, na de uitzending van Sergio & Axel: Van de Kaart en loopt tot en met zondag 3 november 2019, 23u59. 

3. Wie kan er deelnemen?

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (30 oktober 2019), minstens 18 jaar is;

 • Woonachtig is in België;

 • Zelfredzaam is;

 • Beschikbaar is om op vrijdag 8 november 2019 aanwezig te zijn : Afspraak om 9u in restaurant Blueness in Cadzand, Nederland (Boulevard de Wielingen 49, Cadzand, Nederland) . Aansluitend lunch om 12u in restaurant AIRrepublic in Cadzand, Nederland (Maritiem Plaza 1, Cadzand, Nederland). Voorziene einde 16u. 

 • Akkoord gaat dat hij of zij gefilmd wordt, gezien dit deel zal uitmaken van de aflevering van het programma , Sergio & Axel van de kaart.  

 • Elke persoon die een SMS stuurt met daarin een antwoord op een gestelde vraag, verklaart kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord met alle gestelde voorwaarden/eisen.

DPG Media behoudt zich het recht voor, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken en voorzien geenszins in een compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de rangschikking worden toegekend.

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media en met haar gelieerde vennootschappen;

 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad.

 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

DPG Media kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van het spel

De wedstrijd bestaat uit : 

 • Een meerkeuzevraag die zal worden gesteld via een spot die zal worden uitgezonden op de televisiekanalen van DPGMedia en zal worden geplaatst op het nieuwsplatform hln.be 

 • Een SMS die moet worden gestuurd  naar het sms-nummer 4666 ( €1/sms) . Het bedrag gaat integraal naar Rode Neuzen Dag 2019.

Vanaf woensdag 30 oktober 2019 kan iedereen een SMS sturen naar 4666 met daarin één van de antwoorden op de gestelde meerkeuzevraag. Die SMS bevat het woord SERGIO en de letter A  of B die elk overeenkomen met één van de antwoorden op de meerkeuzevraag. Gedurende 5 dagen (30 oktober t.e.m. 3 november 2019) zal er elke dag een andere vraag worden gesteld. Uit de deelnemers die een juist antwoord versturen, wordt elke dag 1 winnaar aangeduid die 2 plaatsjes wint. De winnaar is de deelnemer die als 50e het goede antwoord verstuurde. Alle winnaars van de 5 dagen worden ten laatste op maandag 4 november 2019 vanaf 17u-21u  gecontacteerd door een medewerker van de actie. Die zal nagaan of de kandidaat beantwoordt aan de gestelde voorwaarden. Indien dit het geval is dan wint de kandidaat in kwestie een duoticket voor het zesgangenmenu op 8 november 2019 in AIRrepublic. Indien dit niet het geval is dan wordt de winnaar degene die die dag als 51e het goede antwoord stuurde.  Als ook die winnaar niet kan dan zal telkens de volgende in de volgorde worden gecontacteerd totdat een winnaar wordt gevonden die beantwoordt aan de gestelde voorwaarden.

 5. De prijs

De Winnaar wint een duoticket voor een exclusief zesgangenmenu van de hand van Sergio Herman in restaurant AIRrepublic op vrijdag 8 november 2019.

De tickets kunnen niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

Indien de winnaar de dag zelf niet kan aanwezig zijn,  vervalt het recht op de prijs en wordt er geen compensatie voorzien. 

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Bijkomende voorwaarden prijs

Dedeelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

1. Het zesgangenmenu dat wordt ontwikkeld door Sergio Herman zal niet worden aangepast aan vegetariërs, veganisten of andere intoleranties. Alle aanwezigen krijgen exact dezelfde gerechten.

2. Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

3. De winnaar van de prijs is uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 30 dagen volgend op deze actie/wedstrijd.

4. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG Media de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijden. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy

5. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

6. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7. DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

8. DPG Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media.

10. Deze wedstrijd staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Ronnie Deceuster.

De wedstrijd ‘Rode Neuzen Dag Sergio’, hierna genoemd ‘Rode Neuzen Dag Sergio’, wordt georganiseerd door DPG MEDIA NV, hierna genoemd DPG Media met zetel te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van DPG Media.