OverKop
doodle-corner Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
nose-redman_0 Created with Sketch.

 

Gespreksroute Trenziria. Diversiteit als inclusief.

Met focus op diversiteit en inclusie als meerwaarde tot samen leven en leren, ondersteunt gespreksroute Trenziria klassen om op gestructureerde en veilige manier te reflecteren over diversiteitsthema’s om een gedragen plaats in de klas, met respect voor eigenheid, culturele identiteit, sociale participatiekans en psychisch welbevinden te stimuleren.

Transire betekent passeren, bewegen en in ruime zin verandering en omgaan met verschil. Een Trenziria gesprek is een leidraad voor een respectvolle dialoog en cultuursensitieve communicatie vanuit diversiteit als meerwaarde. De gespreksroute laat toe op veilige en toegankelijke manier met jongeren te spreken over individuele en sociale kwetsbaarheid. Via aandacht voor dominante en niet dominante stemmen, het balanceren tussen gelijkenis en verschil, de dynamieken tussen meerderheid en minderheid, creëren we een basis om cultuursensitieve ontmoeting te bespreken. We helpen leerlingen en leerkrachten reflecteren op de rijkdom en spanning van gelijkwaardige sociale participatie van àlle jongeren, met specifieke aandacht voor jongeren uit kansengroepen. We hebben aandacht voor cultureel gewenst gedrag en taboe’s, sociale voorschriften, omgangsvormen en de impact hiervan op identiteit en interculturele ontmoeting. Trenziria stimuleert inzicht, begrip en mildheid voor elkaar en elkaars culturele- en meerzijdige identiteit en grijpt laagdrempelig in op het individueel en collectief psychisch welzijn in de klas. Tijdens een Trenziria groepsgesprek zijn leerlingen en leerkrachten in staat om elkaar te waarderen vanuit meerdere perspectieven. Tijdens het gesprek onderstrepen we de kracht en het belang van de groep als mede verantwoordelijk voor psychisch welbevinden naast individuele verantwoordelijkheid. De begeleidende leerkracht en leerlingenbegeleider ontvangen waardevolle inzichten om nadien op verder te werken in de klas.

Algemene info
  • Geschikt voor secundair en hoger onderwijs
  • Niet geschikt voor buitengewoon onderwijs
  • Duur workshop: 3 tot 5 uur
  • Aantal deelnemers: 6 tot 16 personen
  • Beschikbare datum: schooljaar 2019-2020
  • Website organisatie: www.rojm.be/overkop
Praktische info

De school voorziet een toegankelijke en gezellige plaats waar leerlingen en begeleiders elkaar ongestoord kunnen ontmoeten en samenzitten. De ruimte kan binnen de school zelf zijn maar is bij voorkeur buiten de school gelegen. De school voorziet tafels en stoelen en zorgt voor de invulling van een half uurtje tot een uurtje pauze. Schoolbegeleiders worden gevraagd actief deel te nemen aan de gespreksroute en OverKop Mechelen en Interactie-Academie Antwerpen (samenwerkingspartners) te voorzien van geschreven feedback na de gespreksroute. Voor scholen op het Mechels grondgebied, kan het OverKop huis plaats van ontvangst zijn tijdens de gespreksroute. De ervaring leert dat leerlingen het aangenaam vinden om een langere middagpauze te voorzien om samen te eten of een sportieve pauze om gebruik te maken van sportfaciliteiten. Dit is geen noodzaak. De Trenziria begeleiders voorzien samen met de school in wat hapjes en drank. Tijdens de gespreksroute maken we gebruik van A3 fiches en portretten die we omhoog hangen (muren en borden). Ander didactisch materiaal wordt voorzien door de Trenziria begeleiders.

> Ik schrijf mijn school in