vzw De Conventie

vzw De Conventie

Ik schrijf mijn school in
doodle-corner Created with Sketch.
doodle-wiggle_2 Created with Sketch.
nose-redman_0 Created with Sketch.

 

ARTME (theaterproject)

Vzw De Conventie zal op school theater- en dansworkshops geven rond het thema "psychisch welbevinden" om dit thema bespreekbaar te maken en om kinderen en jongeren de kans te geven hun creatieve talenten te laten ontdekken en ontplooien.

De Conventie, een kunsteducatieve organisatie voor kwetsbare kinderen en jongeren, wil graag een kunstproject opstarten met leerlingen omtrent psychische problemen bij kinderen/jongeren. Het opzet zal steeds dubbel zijn: leerlingen op sociaal-emotioneel vlak ondersteunen door deel te nemen aan deze artistieke activiteit én psychische problemen bij kinderen meer bespreekbaar maken binnen een gehele schoolcultuur. We zullen vijf workshops geven per (klas)groep met twee docenten. Per school kunnen we zo met twee (klas)groepen aan de slag gaan. We richten ons hierbij op scholen uit het buitengewoon onderwijs, maar kunnen dit traject eveneens organiseren binnen het reguliere onderwijs.

Algemene info
  • Geschikt voor lager, secundair en hoger onderwijs
  • Geschikt voor buitengewoon onderwijs
  • Duur workshop: 5 x 1 uur of anderhalf uur
  • Aantal deelnemers: 6 tot 15 personen
  • Beschikbare datum: november 2019 - juni 2020
  • Website organisatie: www.deconventie.be
Praktische info

We hebben nood aan een voldoende grote ruimte zonder veel afleiding zodat er bewogen en geacteerd kan worden. We zorgen zelf voor een muziekinstallatie.

> Ik schrijf mijn school in